Welkom in de wereld van Poker-World.nl!
 
De mooiste 3D pokerroom!

Poker termen

Pokertaal
De pokerwereld kent zijn eigen vakjargon - ofwel spreektaal. Aan de pokertafel heb je vast wel woorden gehoord die je nog niet kent, misschien heb je op Poker-World.nl ook woorden gezien die je nog nooit eerder bent tegen gekomen.

Alfabetisch overzicht
Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste poker termen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

Add-on De mogelijkheid om tijdens een toernooi eenmalig extra chips aan je 'stack' toe te voegen, vaak in ruil voor een extra 'buy-in'.
   
Aggressive Een speelstijl waarin veel wordt gebet en geraised.
   
All-in Een speler die al z’n fiches in de pot heeft gestopt is all-in. Hij mag mee blijven doen tot het einde van het spelletje maar kan alleen winnen voor het bedrag dat hij zelf in de pot heeft gedaan. Alle inzetten die hoger zijn dan dat worden in een aparte pot gestopt die hij niet kan winnen.
   
Ante Een verplichte inzet voordat de kaarten worden gedeeld. Je betaalt om mee te mogen spelen met het huidige spelletje. Deze inzet is doorgaans kleiner dan de small blind.
   
Backdoor draw Een drawing hand die je pas ontwikkelt op de turn.
   
Bad beat Het verliezen van een hand die je statistisch had moeten winnen, doordat jij buitensporig veel pech hebt en je tegenstander relatief veel geluk.
   
Bankroll Je pokervermogen, het bedrag dat je opzij hebt gezet voor poker en dat groeit of slinkt tijdens het spelen.
   
Bet Inzetten (het verhogen van niets naar iets).
   
Betting round Een inzetronde. Bij Texas Hold'em poker zijn er vier 'betting rounds': pre-flop, op de flop, op de turn en op de river.
   
Big blind Een blinde inzet van precies eenmaal de afgesproken bet-eenheid. Deze wordt voor de pre-flop betting round ingelegd door de tweede persoon links van de dealerbutton, voordat de kaarten zijn gedeeld.
   
Big pairs Hoge gepaarde handen, van twee tienen tot twee Azen. In Texas Hold'em poker zijn big pairs uitstekende 'starting hands'.
   
Bluf Betten of raisen met een hand waarvan je vermoedt dat deze niet de beste is en met de 'showdown' waarschijnlijk zal verliezen. Bluffen heeft dus als doel je spelers aan te zetten tot het 'folden' van de beste hand.
   
Board cards De open kaarten die zowel jij als je tegenstanders gebruiken om hun hand samen te stellen. Ook wel 'community cards' genoemd.


$25 GRATIS VOOR NIEUWE SPELERS!

De 1e pokerroom van NEDERLAND!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mooiste 3D pokerroom ter wereld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download PokerOffice!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Tilt Poker: ook geschikt voor de Apple Mac!

Bubble In toernooipoker, de hoogste plek die nog net buiten de prijzen valt.
   
Burn De gewoonte om, voor het delen van de flop, turn en river, de bovenste kaart van de kaartenstok ongezien terzijde te leggen.
   
Button Een plastic schijf die aangeeft wie de huidige dealer is. Deze wordt na elke hand met de klok mee doorgeschoven. Indien er een vaste dealer is aan de tafel, geeft de button evengoed de zogenaamde dealer aan en daarmee de speelvolgorde.
   
Buy-in De inleg van een tournament, of het inkopen van je eerste chips.
   
Call Meegaan met de huidige bet of raise, zonder zelf te verhogen.
   
Calling station Een speler die (te) veel bets en raises callt, zelf met zwakke handen.
   
Cap Een inzetplafond in Fixed/Limit poker. Doorgaans mag niet vaker worden geraised dan driemaal (dus tot vier bets).
   
Cash card Een out die je de winnende hand geeft en die tegelijk je tegenstander een eveneens sterke maar verliezende hand oplevert, waardoor die kaart je veel geld gaat opleveren.
   
Check 'Nul' betten (in een betting round na de flop) óf niet raisen vanuit de big blind als er voor je ook niet is geraised (pre-flop). Gaat vaak vergezeld van een klopbeweging op tafel.
   
Check-raise Eerst checken (in een betting round na de flop) en vervolgens alsnog een bet van een andere speler raisen.
   
Chip Een pokerfiche die een bepaalde (geld)waarde vertegenwoordigt. Al je chips samen vormen je 'stack'.
   
Chiplead(er) Een speler die op het moment de meeste chips heeft in een toernooi (of aan tafel), heeft de 'chiplead'. Hij is dan 'chipleader'.
   
Cold call Een gelijktijdige call van een bet én één of meer raises voor je (in limit poker). Je callt dus een verhoogd bedrag in één keer.
   
Community cards De open kaarten (op tafel) die zowel jij als je tegenstanders gebruiken om hun hand samen te stellen.
   
Complete Callen vanuit de small blind tijdens de pre-flop betting round, als er niet geraised is.
   
Connectors Handkaarten die direct op elkaar volgen in waarde, zoals 78 of JQ. Vaak speelbaar als starting hand wanneer ze suited zijn.
   
Counterfeiting Het gegeven dat een hand veel van zijn waarde verliest door een ongunstige turn- of river-card (of runner-kaarten).

Downswing Zie: 'swings'
   
Dealer Een persoon die de kaarten schudt en deelt. Soms is er een vaste deler, maar vaak schuift deze
   
Dealerbutton Een plastic schijf die aangeeft wie de huidige dealer is. Deze wordt na elke hand met de klok mee doorgeschoven. Indien er een vaste dealer is aan de tafel, geeft de button evengoed de zogenaamde dealer aan en daarmee de speelvolgorde.
   
Deck Het (nog niet opgedeelde deel van het) stok speelkaarten.
   
Dominated (hand) Een starting hand die een (doorgaans hoge) kaart gemeen heeft met de starting hand van een tegenstander, maar met een lagere kicker, waardoor de winkans beperkt wordt.
   
Draw(ing hand) Een hand die op dit moment niet de beste is, maar die verbeterd kan worden door kaarten (turn, river) die nog komen.
   
Drawing dead Wanneer je een hand hebt die onmogelijk meer een showdown kan winnen. Ook: wanneer je denkt een drawing hand te hebben, maar tegenover een hand zit die zelfs de hand waarnaar je aan het drawen bent al verslaat.
   
Early position Een positie direct links of twee/of drie plaatsen links van de button. Ongunstig, omdat je doorgaans je intenties kenbaar moet maken voordat je tegenstanders dat doen.
   
Edge Een voorsprong die je hebt ten opzichte van andere spelers, door je kennis en vaardigheden op pokergebied.
   
Expected Value (EV) De verwachtingswaarde (op lange termijn) van een bepaalde play. Deze kan positief [EV+] of negatief [EV-] zijn.
   
Freeze out Een toernooi waarbij een speler die al zijn chips verliest, er onmiddelijk uit ligt. Nagenoeg alle toernooien eindigen met een freezeout-fase - in sommige toernooien kunnen er tijdens de beginperiode 'rebuys' worden gedaan.
   
Freeroll Een gratis toernooi. Klik hier voor meer informatie over freerolls. Ook een 'gratis' kans op een draw, omdat één speler maximaal een 'split pot' kan krijgen en zijn tegenstander nog enige kans heeft op de hele pot (bijvoorbeeld beide spelers hebben KK en er vallen drie ruiten. Nu heeft de speler met de ruiten K 'een freeroll' op de 'flush'.
   
Favorite De speler die momenteel de meeste kans heeft om een hand te winnen.
   
Fish Een slechte pokerspeler, op lange termijn een verliezer. 'Fish' zijn het doelwit van 'sharks'.
   
Fit or Fold! Het principe dat je iets (hetzij een draw, hetzij een sterke made hand) om na de flop verder te kunnen spelen.Dit wordt vaak genegeerd door 'calling stations'.
   
Five Card Draw Een pokervariant waarin elke speler vijf gesloten kaarten heeft en hiervan een aantal naar keuze mag omwisselen na de eerste 'betting round'.
   
Fixed Een inzetstructuur waarbij steeds in vaste 'stappen' moet worden gebet en geraised. Ook: Limit.
   
Flop De eerste drie 'community cards', die tegelijk worden gedeeld na de pre-flop betting round, waarna de flop betting round volgt.
   
Flush Een pokerhand met vijf kaarten van dezelfde 'suit'. Een flush is hoger dan een 'straight', maar lager dan een 'full house'.
   
Flush draw Een 'draw' naar een flush.
   
Fold Passen, het wegleggen van je kaarten teneinde deze ronde niet meer mee te spelen.
   
Four of a Kind Een pokerhand met vier kaarten van dezelfde rang, bijvoorbeeld, 4 boeren, 4 Azen, 4 achten. Een four of a kind is hoger dan een Full House, maar lager dan een straight flush
   
Free card Een 'gratis' volgende 'community card', wanneer er tijdens de voorgaande betronde is gecheckt.
   
Full House Een pokerhand bestaande uit één ´three of a kind´ en één pair, bijvoorbeeld: AAA77. Een full house is hoger dan een ´flush´, maar lager dan een ´four of a kind´.
   
Full Ring Spelen aan een volledig bezette tafel met 9 of 10 spelers totaal. Het tegenovergestelde van ´short-handed´.
   
Gapped connector

Handkaarten die bijna direct op elkaar volgen in waarde, maar met één gaatje (´gap´) er tussen, zoals 68 of 9J.

   
Gutshot Een ´draw´ naar een ´straight´, die slechts gecompleteerd kan worden door een middenkaart te hitten (dus vier kaarten uit het ´deck´). Voorbeeld: een flop van QJ2 en K9 in de hand geeft alleen een T je de straat.
   
Grinder Iemand die met ´tight´, weinig fantasievol spel langzaam maar zeker zijn bankroll opbouwt, ten koste van de ´loose´ spelende ´fish´.


Nieuwe spelers krijgen $50 GRATIS!


Hand 1) De kaarten die je momenteel speelt en de bijbehorende waarde, óf 2) de huidige speelronde, die begint met het delen van de kaarten en eindigt met het toekennen van de pot aan de een winnaar.
   
Heads up De spelsituatie als er nog maar twee spelers over zijn die strijden om de pot.
   
High Card De pokerhand met de laagste waarde, die gedefineerd wordt door de hoogste kaart die er deel van uitmaakt en die slechts die handen verslaat met een lagere ´high card´.
   
High / Low split Een pokervariant waarin de speler met de hoogste hand de ene helft van de pot wint en de speler met de laagste hand de andere helft.
   
Hit Het verbeteren van je hand middels de kaarten die er na afloop van de vorige ´betting round´ aan zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld: de flop hit je hand als je met die kaarten ´two pair´ maakt.
   
Hole cards De handkaarten die je voor de andere spelers verborgen houdt. In Texas Hold´em zijn dit er twee en bij Omaha heb je vier kaarten als je ´hole cards´.
   
Implied odds De verhouding van de bet / raise die je moet callen om door te spelen, tot het geld dat nu in de pot zit plus eventuele toekomstige bets en raises die nog in de pot kunnen komen.
   
Inside straight draw Een ´draw´ naar een ´straight´, die slechts gecompleteerd kan worden door een middenkaart te hitten (dus vier kaarten uit het ´deck´). Voorbeeld: een flop van QJ2 en K9 in de hand geeft alleen een T je de straat.
   
Junk hand Een waardeloze ´starting hand´.
   
Kicker De bijkaart van je pokerhand die de doorslag geeft wanneer de rest van je hand gelijk is aan die van je tegenstander (bijvoorbeeld wanneer jullie allebei ´top pair´ hebben).
   
Late position Een positie op de 'button' of direct rechts van de 'button' (en eventueel de plaats daarna). Gunstig, omdat je tegenstanders hun intenties kenbaar moeten maken voordat jij dat hoeft te doen.
   
Limit Een inzetstructuur waarbij steeds in vaste 'stappen' moet worden gebet en geraised. Ook: Fixed.
   
Limp Het callen van de big blind pre-flop, zonder te 'raisen'.
   
Lockout De situatie waarin je tegenstander een dermate sterke hand hit dat jouw 'draws' waardeloos zijn geworden en je geen 'redraws' meer hebt. Zie ook: 'Drawing dead'.
   
Loose Een speelstijl waarin veel handen worden gespeeld en vrijelijk wordt gecalled met matige handen.
   
Low pair Het paren van de laagste kaart op de flop met één van je 'hole cards'. Een matige hit.
   
Made hand Een hand die op dit moment waarde heeft en waarschijnlijk de beste is. Het tegenovergestelde van een 'drawing hand'.
   
Maniac Een speler die onbezonnen 'loose' en 'aggressive' speelt.
   
Middle pair Het paren van de middelste kaart op de flop met één van je 'hole cards'. Een matige hit.
   
Middle position Een positie tussen 'early position' en 'late position' - en daarmee niet bijster gunstig of ongunstig.
   
Money favorite De situatie waarin een speler misschien niet 'favorite' is, maar dermate gunstige 'pot odds' heeft dat in de hand blijven (callen of zelfs raisen) een play met positieve 'Expected Value' is.
   
Money management Het beheer van je 'bankroll'. Dit houdt onder meer in dat je niet op te hoge limieten speelt waar je de 'swings' niet kunt weerstaan zonder blut te raken.
   
Monster Een uitermate sterke hand, dicht tegen de 'nuts' aan.
   
Move De actie die je onderneemt, je zet. Deze term wordt ook vaak gebruikt voor een bovengemiddeld creatieve/geniepige zet of bluf.
   
Muck Het folden van je kaarten tijdens een 'showdown', wanneer je de opengedraaide hand van de tegenstander niet verslaat.
   
Multiway De spelsituatie waarin meer dan twee spelers nog strijden om de pot.
   
No Limit Een inzetstructuur in het poker waarbij vrijelijk gebet en geraised mag worden, met als maximum je eigen 'stack'.
   
Nut draw Een 'draw' naar de 'nuts'.
   
Nuts De best mogelijke hand op dit moment. Bijvoorbeeld: als het bord AQT 'rainbow' is, dan heeft de speler met KJ de 'nuts'.
   
Offsuit Kaarten van verschillende 'suits' - het tegenovergestelde van 'suited'. Wordt soms aangegeven bij starthanden met 'o' (bijvoorbeeld '67o' betekent '6-7 offsuit').
   
Omaha Een pokervariant waarin elke speler vier 'hole cards' krijgt en daarmee, in combinatie met vijf 'community cards', zijn hand samenstelt.
   
Open-ended straight draw Een 'draw' naar een 'straight', die gecompleteerd kan worden door één van de kaarten aan het uiteinde te hitten (oftwel 8 outs). Voorbeeld: met een flop van QJ2 en KT in de hand krijg je de straat met zowel een 9 als een A.
   
Outs Die kaarten in het 'deck', die en hand kan hitten om de beste hand te maken.
   
Overcard Een (hole) kaart die hoger is dan de hoogste kaart op het bord.
   
Pair (Paar) Een pokerhand met 2 kaarten van gelijke rang. Een pair is hoger dan een 'High Card', maar lager dan 'Two Pair'.
   
Passive Een speelstijl waarin weinig wordt gebet en geraised - de stijl van 'calling stations'.
   
Percentage Play Het bepalen van je actie gebasseerd op 'pot odds', dus op de 'Expected Value' op de lange termijn. Dit is in veel situaties de juiste denkwijze in het pokerspel.
   
Play De actie die je onderneemt, je zet.
   
Pocket cards De handkaarten die je voor de andere spelers verborgen houdt. In Texas Hold´em zijn dit er twee en bij Omaha heb je vier kaarten als je ´hole cards´.
   
Position (Positie) Je plaats aan tafel ten opzichte van de 'button', die bepaalt wanneer je aan de beurt bent. Zie ook: 'early position', 'middle position' en 'late position'.
   
Pot De stapel pokerchips die het totaal aan bets, calls en raises van alle spelers tot dusver vertegenwoordigt - hetgeen de winnaar van de hand kan verkrijgen.
   
Pot odds De verhouding van de bet / raise die je moet callen om door te spelen, tot het geld dat nu in de pot zit.
   
Pot Limit Een inzetstructuur waarbij vrijelijk gebet en geraised mag worden, met als maximum de inhoud van de pot.
   
Pre-flop De betronde die plaatsvindt nadat de 'hole cards' gedeeld zijn, voordat de flop is gedeeld.
   
Raise Het verhogen van een 'bet'.
   
Rake Het percentage dat casino's/pokerooms uit elke pot halen en in eigen zak steken.
   
Read Een inschatting ('lezing') van de huidige hand of algehele speelstijl van een specifieke tegenstander.
   
Rebuy Het opnieuw inkopen van chips, wanneer je 'stack' (grotendeels) leeg is geraakt. Ook: een toernooi-variant waarbij opnieuw inkopen (meestal voor een bepaalde periode) mogelijk is.
   
Redraw Een 'draw' die je hebt of houdt nadat een speler een hand hit die jouw voormalige 'favorite' hand verslaat. Je hebt dan dus alsnog kans om de winnende hand te maken.
   
River De vijfde en laatste 'community card', die wordt gedeeld na de 'turn bet ronde', en waarna de 'river bet ronde' volgt.
   
Rainbow Een flop met kaarten van 3 verschillende 'suits' óf een bord waar geen flushes mogelijk zijn.
   
Royal Flush De hoogst mogelijke 'Straight Flush' - TJQKA suited - en daarmee de hoogst mogelijke pokerhand.
   
Runner Bij elkaar horende kaarten op de 'turn' en 'river'. Bijvoorbeeld: runner klaveren completeren een 'backdoor flush', een runner pair kan een gemakte Two Pair counterfeiten.


ChanPoker.com


Satellite Tournament Een toernooi waarbij de prijzen (hoofdzakelijk) bestaan uit tickets voor duurdere, hogere toernooien.
   
Semi-bluff Bluffen met 'outs'. Een belangrijke pokermove.
   
Set

Een 'three of a kind', gemaakt met een 'pocket pair' en een 'board card'.

   
Seven Card Stud Een pokervariant waarin elke speler drie dichte 'hole cards' krijgt en vier open kaarten, waaruit zij hun hand samenstellen.
   
Shark Een sterke pokerspeler, op de lange termijn een winnaar. 'Sharks' jagen op 'fish'.
   
Short-handed Spelen met zes spelers of minder aan tafel. In dat geval zul je meer starthanden moeten spelen en nog aggressiever moeten spelen dan in een 'full ring'-situatie.
   
Showdown De confrontatie die plaatsvindt nadat de bets / raises van de river bet ronde gecalled zijn en de spelers hun 'hole cards' opendraaien om te bepalen wie de beste hand en dus de pot wint.
   
Sit & Go Een klein toernooi dat niet begint op een vast tijdstip, maar direct als de inschrijvingen vol zijn. Vaak gaat het om één (of twee) tafel toernooien.
   
Slowplay Zwakjes checken of callen met een hand waarvan je vermoedt dat het de beste is, met als doel je tegenstanders te misleiden en hen zodoende uiteindelijk meer geld afhandig te maken.
   
Small blind Een blinde inzet van de helft van de ingezette eenheid. Deze wordt tijdens de pre-flop bet ronde ingelegd door de eerste persoon links van de 'dealerbutton', voordat deze zijn/haar 'hole cards' gezien heeft.
   
Split pot Een pot met meerdere winnaars, bijvoorbeeld omdat twee spelers een even waardevolle hand hebben, of omdat er 'High / Low Split' wordt gespeeld.
   
Spread Limit Een inzetstructuur waarbij er binnen een vooraf vastgestelde breedte (bijvoobeeld $2-$8) vrijelijk mag worden ingezet.
   
Stack De stapel pokerchips die een speler voor zich heeft liggen, van waaruit hij z'n calls, bets en raises betaalt.
   
Stakes De geldelijke waarde waar om gespeeld wordt. Bijvoorbeeld: een fixed game met stakes van $5 / $10, waarbij de eenheid pre-flop en op de flop $5 is en op de turn en river $10.
   
Starthanden De selectie aan handen waarmee een bepaalde speler pre-flop callt of raiset. Een 'tight' speler speelt weinig starthanden, een 'loose' speler speelt juist veel handen.
   
Steaming Het niet langer spelen van je beste poker, omdat je aangeslagen bent (doorgaans door een 'bad beat'). Ook: 'tilting'.
   
Straight (Straat) Een pokerhand met vijf opeenvolgende kaarten, bijvoorbeeld 56789. Een 'straight' is hoger dan 'three of a kind', maar lager dan een 'flush'.
   
Straight draw Een 'draw' naar een 'straight'. Zie ook: 'open-ended straight draw'; 'inside straight draw'.
   
Swings De gebruikelijke ups en downs die het pokerspel, dankzij de geluksfactor, met zich meebrengt. Zelfs als je perfect speelt kun je verliezen ('downswing'), terwijl soms alles lukt wat je probeert ('upswing').
   
Suck out

Het verliezen van een hand doordat je tegenstander tegen de 'pot-odds' in een call maakt en vervolgens ten onrechte z'n hand hit en jouw sterke 'made hand' verslaat. Zie ook: 'bad beat'.

   
Suit De kaartsoort of suite (klaveren, ruiten, schoppen en harten).
   
Suited Kaarten van dezelfde 'suit'. Wordt vaak aangegeven bij starthanden middels een 's' (bijvoorbeeld: 78s).
   
Tell Een tic of gewoonte die een speler tentoonspreidt, waarmee hij onbedoeld informatie afgeeft over zijn intenties of de kracht van zijn hand.
   
Texas Hold'em De populairste pokervariant van dit moment, waarin elke speler twee 'hole cards' krijgt en daarmee, in combinatie met vijf 'community cards', zijn hand samenstelt. Tenzij anders vermeld zijn de meeste termen in deze woordenlijst op Texas Hold'em toegespitst.
   
Three of a kind Een pokerhand met drie kaarten van dezelfde rang, bijvoorbeeld drie zevens. Three of a kind is hoger dan 'two pair', maar lager dan een 'straight'.
   
Tight Een speelstijl waarin weinig (start)handen worden gespeeld en het principe 'Fit or Fold!' in het achterhoofd wordt gehouden.
   
Tilting Het niet langer spelen van je beste poker, omdat je aangeslagen bent (doorgaans door een 'bad beat'). Ook: 'steaming'.
   
Top pair Het paren van de hoogste kaart op de flop met één van je 'hole cards'. Een goede hit, maar let op je 'kicker'.
   
Tournament poker Een pokervariant waarin je chips per stuk geen geldwaarde vertegenwoordigen; in plaats daarvan worden spelers uitbetaald naarmate ze het langer volhouden zonder al hun chips kwijt te raken. Om de druk hoog te houden worden om de zoveel tijd de 'blinds' verhoogd. Zie ook: 'freeze-out'.
   
Turn De vierde 'community card', die wordt gedeeld na de flop bet ronde, waarna de turn bet ronde volgt.
   
Two pair Een pokerhand met twee keer twee kaarten van dezelfde rang, bijvoorbeeld twee Azen met twee negens. Two pair is hoger dan 'one pair', maar lager dan 'three of a kind'.
   
Underdog De speler die momenteel de minste kans heeft om een hand te winnen.
   
Under the gun (UTG) De positie van de speler die als eerste aan de beurt is tijdens een betronde. Pre-flop is dat de speler direct links van de 'big blind', na de flop is dat de eerste, nog actieve, speler links van de 'button'.
   
Up and down straight draw Een 'draw' naar een 'straight', die gecompleteerd kan worden door één van de kaarten aan het uiteinde te hitten (oftwel 8 outs). Voorbeeld: met een flop van QJ2 en KT in de hand krijg je de straat met zowel een 9 als een A.
   
Value bet Een bet (of raise) gemaakt met de intentie een call te krijgen van een slechtere hand. In feite het tegenovergestelde van een 'bluf'.
 
 
GRATIS $100 voor NIEUWE spelers! Download hier!
 
Klik hier om terug naar de homepagina te gaan Klik hier voor de beste pokerrooms Klik hier voor de beste pokersoftware Klik hier voor het bonus overzicht Waar spelen de pro's? Waar kun je betalen met iDEAL? Praat mee op Het Poker Forum! Vragen? Leuke pokerlinks Poker voor Mac & Linux De leerzaamste pokerboeken! De beste pokerfilms Up-to-date FREEROLL overzicht! De beste online pokertips! Klik hier voor Poker uitleg Hier spelen alle pro's! Klik hier voor Party Poker Welkomsbonus tot $500 De 1e pokerroom van Nederland! De mooiste 3D pokerroom ter wereld! Europa's nr 1 De grootste pokerroom ter wereld! Bekend om haar zwakke spelers!